BNIX hỗ trợ các hình thức thanh toán đa dạng như Chuyển khoản ngân hàng. Thanh toán bằng tài khoản MyBNIX. Thanh toán trực tiếp tại văn phòng của BNIX.

1. Phương thức thanh toán tiền mặt tại công ty

Sau khi ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ, quý khách hàng có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp tại công ty.

Sau khi thanh toán chúng tôi sẽ xuất phiếu thu có đóng dấu của công ty (phiếu thu không có dấu công ty sẽ không có giá trị pháp lý).

Sau khi thanh lý hợp đồng, công ty chúng tôi sẽ xuất hóa đơn GTGT cho quý khách.

Lưu ý: Chỉ áp dụng phương thức này khi giá trị hợp đồng dưới 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)

2. Phương thức chuyển khoản ngân hàng

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
STK: 0911000036397
VƯƠNG CÔNG MINH
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – VCB

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Sau khi ký kết hợp đồng, quý khách hàng có thể chuyển khoản cho chúng tôi qua tài khoản sau:

TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP
STK: 67004578
CONG TY TNHH GIAI PHAP HA TANG MANG BAU TROI XANH
Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Khi chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Thanh toán hợp đồng số ….. hoặc Tạm ứng hợp đồng số ….

Sau khi thanh lý hợp đồng, công ty chúng tôi sẽ xuất hóa đơn GTGT cho quý khách.