Trong suốt cả năm ngoái, tất cả các tuyến cáp quang biển đến Việt Nam đều gặp sự cố, và đến nay, chưa có tuyến nào hoạt động bình thường trở lại.

Tuy nhiên, từ tháng 2, các đơn vị quản lý cáp quang biển đã lên kế hoạch sửa chữa và dự kiến hoàn thành một phần vào tháng 3. Tuy nhiên, đến giữa tháng 4, tình trạng lỗi vẫn còn xảy ra cho tất cả các tuyến cáp. Đại diện của một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại Việt Nam đã giải thích rằng việc khắc phục sự cố cho các tuyến cáp quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có việc phải xin phép các nước để tiếp cận vị trí của các tuyến cáp.

Ngoài ra, việc tìm thấy lỗi mới sau khi sửa chữa tuyến cáp cũng là một khả năng không thể loại trừ, dẫn đến việc hoàn thành sửa chữa bị chậm lại. Tuy nhiên, ISP đã thông báo rằng, sẽ cố gắng khôi phục một số tuyến sớm nhất có thể vào cuối tháng 5.

Năm tuyến cáp quang biển đến Việt Nam đang gặp sự cố, bao gồm AAE-1 bị lỗi từ ngày 24/11, làm mất toàn bộ dung lượng kết nối quốc tế từ Việt Nam đi Hong Kong. Hai tuyến APG và AAG gặp sự cố vào tháng 12/2022 và tháng 1, tuyến IA gặp lỗi cuối tháng 1, trong khi SMW-3 là tháng 2. Tất cả các tuyến này đều thuộc sở hữu và quản lý của các liên minh, gồm nhiều doanh nghiệp viễn thông ở nhiều quốc gia khác nhau, do đó, các nhà mạng Việt không thể chủ động trong việc khắc phục.

Để giải quyết tình trạng mất kết nối quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các nhà mạng mở thêm dung lượng cáp quang trên đất liền, chia sẻ và ứng cứu lưu lượng dịch vụ viễn thông và Internet đi quốc tế cho nhau. Tuy nhiên, chất lượng Internet vẫn chưa thể trở lại như trước đây. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh về tình trạng của năm tuyến cáp và cho rằng hạ tầng nền kinh tế số của Việt Nam cần đảm bảo ổn định và bền vững hơn. Bộ Thông tin và Truyền thông đã đặt mục tiêu Việt Nam sẽ có 10 tuyến cáp quang biển trong hai năm tới, trong đó có ba tuyến do doanh nghiệp trong nước làm chủ để tránh tình trạng phụ thuộc vào các liên minh.

Bài viết tương tự